Gravírování

Ke každému peru nabízím gravírování nápisů dle Vašeho přání ZDARMA. Rytí nápisů je prováděno ručně na mechanickém ryteckém pantografu a je možno si vybrat z písma tiskacího, nebo psacího (viz foto). Délku textu na řádek je maximálně 25-28 znaků (mezera je také znak).U pera kanelovaného a gotického je potřeba pro nápis vytvořit místo vynecháním jednoho z podélných prvků na těle pera.